Kurum Hizmet Kalite Standartlarının Oluşturulması ve Uygulanması

Kredi ve Yurtlar Kurumu
Yurtiçi ve yurtdışı örneklerin incelenmesi, mevcut durum analizi, bu kapsamda çalıştaylar, atölye çalışmaları ve anketler aracılığıyla analiz bulgularının elde edilmesi, kalite yönetimi kapsamında yurt hizmet standartlar

Detaylar

İç Kontrol kapsamında Süreç ve Risk Yönetimi

T.C. Adalet Bakanlığı
Tüm birimlere süreç yönetimi eğitimleri. Süreç haritası ve süreç modellerinin çıkartılması. Tüm birimlere risk yönetimi eğitimleri. Kurumsal Risk Yönetimi modelinin kurulması ve risk kataloğunun, kontrol eylemlerinin çıkartılması.  

Detaylar

Stratejik Yönetim Kapasitesinin Geliştirilmesi

Nicolass Witsen Foundation
Projenin temel hedefi, kamu hizmetinde etkinlik ve verimliliği artırmanın yanı sıra şeffaf ve güçlü bir mali yönetim yapısının oluşmasına katkıda bulunmaktır. Bu hedef doğrultusunda, merkezi idarelerde daha etkili ve sonuç üreten bir stratejik planlama yapısının oluşturulması planlanmıştır. 2.3 milyon euro bütçe ile yürütülen proje, Avrupa Birliği ve Türkiye tarafından  ortaklaşa finanse edilmiş olup, sözleşme makamı Merkezi Finans ve İhale Birimi’dir.


Detaylar
Scroll to Top